Menu Zamknij

      RODO – klauzula informacyjna – Agencja Celna J&J

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Celna J&J Jolanta Kościk, Joanna Pośpiech spółka cywilna z siedzibą w Zabrzu przy ul. Mielżyńskiego 5. Dane współadministratorów danych osobowych:  Jolanta Kościk, Joanna Pośpiech.

 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem: agencjacelna@wp.pltel.32/282-90-46

 3. Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

  a) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie zleconych nam czynności dotyczących odpraw celnych;

  b) w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych;

  c) w celach archiwalnych (dowodowych) – dane muszą być przechowywane przez okresy przewidziane przepisami prawa.

  4. Agencja Celna J&J S.C. oświadcza, że gromadzi, przechowuje, przetwarza oraz udostępnia dane osobowe swoich klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do reprezentowania podmiotów przed  organami administracji celnej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.                 

  7. Przysługuje Państwu prawo:

    a) prawo dostępu do treści danych

    b) prawo do sprostowania danych

    c) prawo do usunięcia danych

    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

    e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

    f) prawo do przenoszenia danych